Cegłów.pl – Portal informacyjny

Cegłów.pl – Nieoficjalny portal informacyjny Gminy Cegłów

To mój autorski projekt. Pomysł wynikał z potrzeby zbudowania serwisu, który będzie agregował informacje dotyczące Gminy Cegłów i jej bogactwa kulturowego. Ludzie mieszkający na określonym terenie tworzą kulturę – ogół wytworów materialnych i niematerialnych, czyli wszystko to, co jest rezultatem działania człowieka. Ten dorobek, wraz z mieszkańcami i terytorium, pozwalają traktować gminę jako spójną całość. Życie kulturalne gminy jest bogate i twórcze, a informacje na ten temat zebrane są w różnych publikacjach, zarówno papierowych jak i cyfrowych.

Pomyślałem więc, że warto stworzyć jedno miejsce będące zbiorem nie tylko bieżących informacji z terenu gminy, ale również bazą wiedzy na jej temat.

© 2019 Bartłomiej Buczkowski