Bardzo cieszy fakt, że ruch rowerowy staje się coraz bardziej modny i jest dostrzegany coraz mocniej. Powstają nowe ścieżki lub rozbudowywana jest w oparciu o istniejącą infrastruktura rowerowa. Np. takie autostrady rowerowe, to niezupełnie już nowa, ale słuszna koncepcja w planowaniu infrastruktury transportowej, o ile znajdują się bezpiecznie odseparowane od ruchu samochodowego i gdzie ruch rowerowy jest traktowany priorytetowo. W przeciwnym razie ich atrakcyjność i użyteczność znacznie spada.

Pomijając już kwestie samego projektowania takich tras, czy zastanawialiście się kiedyś na jaką skalę rozpięte są najdłuższe z nich?

Wielki Szlak

Kanada może pochwalić się najdłuższą ścieżką rowerową na świecie. Wielki Szlak – bo o nim mowa (oryg. „The Trans Canada Trail” lub „The Great Trail”) liczy sobie 23 931 km (14 864 mil) i został oddany do użytku w 2017 roku. Aby odnieść jego długość do jakiegoś wielkiego obiektu – obwód Marsa, to 21 344 km.

Trasa przebiega przez całe terytorium państwa, czyli wszystkie 10 kanadyjskie prowincje i 3 terytoria. Wytyczono ją tak, by znaczna większość Kanadyjczyków mogła dojechać z miejsca zamieszkania do któregoś z punktów na trasie w ciągu pół godziny.

EuroVelo 13

Europa posiada drugi co do długości szlak rowerowy EuroVelo 13 „Szlakiem Żelaznej Kurtyny”, który prowadzi przez 20 państw, w tym Polskę i łączy ze sobą 3 morza. Inicjatorem powstania trasy był poseł do Parlamentu Europejskiego Michael Cramer, który w 2010 roku przedstawił koncepcję jej utworzenia. Oddanie długości 10 400 km zaplanowano do roku 2020. Dla porównania obwód Księżyca, to 10 921 km.

EuroVelo, to europejska sieć szlaków rowerowych, które mają sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie. Budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych, regionalnych oraz krajowych ścieżek i tras rowerowych, łącząc je w jeden system.

Great Divide Mountain Bike Route

Nieopodal Wielkiego Szlaku, bo w Stanach Zjednoczonych, znajduje się jeszcze jeden pokaźnej długości szlak rowerowy, o nazwie Great Divide Mountain Bike Route. Ten ma liczyć sobie w sumie ok. 6 tys. km, z czego ponad 3,2 tys. km jest już wybudowane.